KC Grand Resort & Spa

2021

ผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตู (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: KC Grand Resort & Spa
  • สถานที่: ตราด
  • ประเภทโครงการ: โรงแรม
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2015
  • ผลิตภัณฑ์: Electronic Door Locks, In-Room Safe