เครื่องทำน้ำเย็น
(Chillers)

ครบถ้วนทุกประเภท พร้อมขนาดทำความเย็นที่หลากหลายภายในแบรนด์เดียว

เครื่องทำน้ำเย็นใช้น้ำเย็นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนแทนสารทำความเย็น แล้วจ่ายไปยังเครื่องเป่าลมเย็นในตำแหน่งต่างๆ นิยมใช้ในอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม 

น้ำเย็นที่ผลิตได้ยังสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิต และประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เครื่องทำน้ำเย็นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Packaged Air Cooled Chiller) เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (Packaged Water Cooled Chiller)