เครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องส่งลมเย็น
(Fan Coil Units and Air Handling Units)

เสียงรบกวนต่ำ ใช้พื้นที่น้อย พร้อมตัวเลือกที่หลากหลาย

เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) ของแคเรียร์ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเสียงการทำงานที่เงียบลง มีหลากหลายประเภทและสามารถควบคุมได้อย่างยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

นอกจากนี้เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) ของแคเรียร์ก็มีเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่ทันสมัย ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย สามารถติดตั้งได้ง่ายในโครงการทุกรูปแบบ