เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRF)

ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRF) สามารถใช้ชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดคอยล์เย็นได้หลากหลายชุดและหลากหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ซึ่งมักมีพื้นที่ในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนไม่เพียงพอในโครงการขนาดใหญ่ แคเรียร์มีเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้เลือกครบทุกรูปแบบทั้งสำหรับอาคารพาณิชย์และสำหรับที่พักอาศัย

ด้วยความยืดหยุ่นสูงของระบบ VRF ของแคเรียร์ เราจึงมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ และยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งซึ่งเหมาะสำหรับทุกงานโครงการ