เกี่ยวกับเรา

บี.กริม

บี. กริม ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินงานธุรกิจหลากหลาย นับตั้งแต่พลังงาน ระบบภายในอาคารและอุตสาหกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ และ คมนาคม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและความเจริญด้านวัฒนธรรมให้กับสังคมโดยรวม บี.กริม เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1800>บี. กริมเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 โดยตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เราเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน อาคารและอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง และเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการเติบโต 22% ต่อปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยการส่งเสริมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจหรือการพัฒนาที่เน้นในด้านการพัฒนาการดำรงชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา การขี่ม้าและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลงานที่โดดเด่นภายใต้ปรัชญา“ ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” เราต้องการให้ผู้ร่วมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ และสังคมโดยรวม ประสบความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข