ระบบล็อคประตู

ระบบล็อคประตู

ระบบล็อคประตูของออบิต้า มาพร้อมคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ มีรูปแบบที่หลากหลายที่สามารถปรับตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ มีความทันสมัยและ มีระบบล็อคสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทที่มีความชื้นสูงหรือฝนสาด หมดปัญหาเรื่องการโดนน้ำและขึ้นรา