The Esse Sukhumvit 36

2021

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
 • ชื่อโครงการ: The Esse Sukhumvit 36
 • สถานที่: กรุงเทพ
 • ประเภทโครงการ: คอนโด
 • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
 • ปี: 2018
 • ผลิตภัณฑ์:
  The Esse Sukuhumvit FP #1 : Pump Model 5x4x12 SSC, Flow(USGPM): 1000, TDH(FT): 323, Year 2018
  The Esse Sukuhumvit FP #2 : Pump Model 6x5x14 SSCH, Flow(USGPM): 750, TDH(FT): 485, Year 2018
  The Esse Sukuhumvit FP #3 : Pump Model 5x4x12B DMD, Flow(USGPM): 750, TDH(FT): 739, Year 2018
The Esse_Project ref_Firepump_01
The Esse_Project ref_Firepump_02
The Esse_Project ref_Firepump_03
The Esse_Project ref_Firepump_04
The Esse_Project ref_Firepump_05