ช่องเสียบคีย์การ์ด

ช่องเสียบคีย์การ์ด

ระบบเปิด/ปิดวงจรไฟฟ้าเมื่อเสียบหรือถอดคีย์การ์ดออกจากช่องเสียบ ช่วยลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนใช้ห้องพัก