ระบบล็อคตู้เก็บของ

ระบบล็อคตู้เก็บของ

ใช้สำหรับ สวนน้ำ, ยิม, สปา, โรงเรียน, โรงแรม และ โรงพยาบาล ออบิต้ามีทั้งระบบล็อคเกอร์สำเร็จรูปคือรูปแบบ กุญแจหนึ่งต่อหนึ่ง และระบบควบคุมผ่านระบบส่วนกลาง