U Nimman Hotel Chiangmai

2021

ผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตู (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: U Nimman Hotel Chiangmai
  • ลูกค้า: บริษัท ตันบุญ จำกัด
  • สถานที่: เชียงใหม่
  • ประเภทโครงการ: โรงแรม
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2017
  • ผลิตภัณฑ์: Electronic Door Locks , In-Room Safe