Mariott Marquis Queen ‘s Park Bangkok

2021

ผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตู (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Mariott Marquis Queen ‘s Park Bangkok
  • สถานที่: กรุงเทพ
  • ประเภทโครงการ: โรงแรม
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2017
  • ผลิตภัณฑ์: Electronic Door Locks , In-Room Safes