Makro (Siem-Reap)

2018

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Makro (Siem-Reap)
  • ลูกค้า: Makro (Siem-Reap)
  • สถานที่: เสียมเรียบ กัมพูชา
  • ประเภทโครงการ: ห้างสรรพสินค้า
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2561
  • ผลิตภัณฑ์: PUMP Model: 6X5 DMD FLOW (USGPM) : 1000 TDH (FT) : 393