Kronos Sathorn Tower

2021

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Kronos Sathorn Tower
  • ลูกค้า: Kronos Sathorn Tower
  • สถานที่: กรุงเทพฯประเภทโครงการ: อาคารสำนักงาน
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2020
  • ผลิตภัณฑ์: PUMP Model: 6x5x14 SSCH FLOW (USGPM) : 1000 TDH (FT) : 559
Firepump_Krunos
Firepump_Krunos
Firepump_Krunos
Firepump_Krunos