ปั๊มน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA แตกต่างจากปั๊มน้ำมาตรฐาน UL/FM อย่างไร

B.Grimm Trading|Mechanical Product | Patterson | Fire Pump | NFPA | UL FM Standard

ปั๊มน้ำดับเพลิง เป็นอีกหนึ่งระบบเพื่อความปลอดภัยของอาคารที่มีมาตรฐานรองรับมากมาย ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลก็คือมาตรฐาน NFPA แต่หลายท่านก็อาจจะเคยรู้จักมาตรฐานอื่นที่เรียกว่า UL/FM แล้วสงสัยไหมว่ามาตรฐาน NFPA แตกต่างจากมาตรฐาน UL/FM อย่างไร? ปั๊มน้ำดับเพลิงที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA มีใบรับรองจาก NFPA เหมือนกับของ UL/FM หรือไม่ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกัน

NFPA (National Fire Protection Association) หรือ สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) ของสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยมีการจัดทำและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยกว่า 300 ประเภท พัฒนาจากข้อมูลสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ มาตรฐาน NFPA เป็นมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก โดยจะใช้เป็นเกณฑ์ในการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริหารจัดการอาคารให้มีความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

มาตรฐาน NFPA จะมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เคร่งครัดโดยเฉพาะในระบบปั๊มน้ำดับเพลิง ซึ่งมาตรฐานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะใช้รหัส NFPA 20 (Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps) ซึ่งจะมีข้อกำหนดในการเลือกและติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิงแบบตั้งอยู่กับที่ ทั้งแบบชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump) หรือปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดแนวนอน (Horizontal Split Case Pump) และแนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะทำงานตามที่ตั้งใจไว้เพื่อส่งน้ำประปาที่เพียงพอและเชื่อถือได้ในกรณีฉุกเฉินจากอัคคีภัย

ปั๊มน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA มีใบรับรองจาก NFPA หรือไม่

ต้องอธิบายก่อนว่า NFPA เป็นเพียงหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์พึงมี เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยสูงสุด แต่ NFPA ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบหรือให้การรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ (อย่างไรก็ตาม NFPA จะมีโปรแกรมสำหรับทดสอบและให้การรับรองความเชี่ยวชาญสำหรับบุคคลในด้านความปลอดภัยต่าง ๆ)

ดังนั้นจึงไม่มีปั๊มน้ำดับเพลิงที่ได้รับการรับรองจาก NFPA มีแต่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ “เป็นไปตาม” มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยของมาตรฐาน NFPA และถ้าจะพูดถึงหน่วยงานที่มีการทดสอบและรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำดับเพลิง ก็จะเป็นมาตรฐาน UL และ FM ที่คนในวงการรู้จักกันดีนั่นเอง

มาตรฐาน UL คืออะไร

UL (Underwriters Laboratories) เป็นหน่วยรับรองอิสระของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมีการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และระบบในโรงงานต่าง ๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง ระบบไฟ ระบบดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเฉพาะตามข้อกำหนดและเป็นการผลักดันการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล UL ยังให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร บริษัทต่างๆ ในการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ตลาดโลก โดยสนับสนุนการบริหารจัดการ และดูแลคุณภาพของระบบในทุกขั้นตอน การพัฒนามาตรฐานของ UL มีขั้นตอนที่เปิดกว้าง มีการรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้บริโภค ผู้ผลิต องค์กรของรัฐ ผู้ใช้ และ องค์กรที่ให้ความสนใจ

UL ได้รับความไว้วางใจในระดับสากลในการตรวจสอบความปลอดภัยในการพัฒนา ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ จัดดำเนินการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์มานานกว่า 100 ปี มีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยมามากกว่า 1,200 มาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมาย UL กว่า 20 ล้านรายการจากผู้ผลิต 7200 รายต่อปีทั่วโลก การรับรองมาตรฐาน UL จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในระดับสาธารณะ ทั้งผู้บริโภค ผู้ขายปลีก บริษัทประกันภัย ผู้จัดจำหน่าย สัญลักษณ์ UL จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการไว้วางใจในความปลอดภัย

บริการทดสอบและรับรองของ UL จัดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ระบบป้องกันอัคคีภัย UL มีคู่มือผลิตภัณฑ์อยู่บนเว็บไซต์ โดยในคู่มือจะระบุรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ และมีข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ควบคุมเอกสาร เจ้าของอาคาร และบริษัทประกันภัย ดังนั้นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้รับการรับรองจาก UL จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในระดับสากล

มาตรฐาน FM คืออะไร

FM (Factory Mutual) เป็นหน่วยงานอิสระที่รับรองประสิทธิภาพของวัสดุและระบบ เป็นมาตรฐานระดับสากล (FM Global) และเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดที่ให้การรับรองสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะการปกป้อง ทรัพย์สิน FM จะมีการออกสัญลักษณ์เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มีลักษณะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ FM

FM จะให้การรับรองปั๊มน้ำดับเพลิงโดยอ้างอิงมาตรฐาน NFPA 20 อย่างไรก็ตาม FM มีข้อกำหนดมากกว่ามาตรฐาน NFPA 20 การอนุมัติของ FM จึงถือเป็นการอนุมัติคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุด

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Patterson

Patterson Fire Pump หรือเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Patterson เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ. 1915 ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพมาเป็นเวลามากกว่า 100 ปี ผ่านการรับรองจากสถาบัน UL (Underwriter Laboratory), FM (Factory Mutual) และเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20 ทำให้ผู้คนนับล้านจากทั่วโลก ทั้งยุโรป, อเมริกา และเอเชีย ต่างให้ความไว้วางใจและเลือกใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Patterson มาอย่างยาวนาน เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสูง คอนโดมิเนียม อาคารขนาดใหญ่ ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์สโตว์ สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

👷🏻ติดต่อ : คุณป้อมเพชร วิศยทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายขาย (Mechanical Department)
📱เบอร์โทรศัพท์ : 02-710-3211 / 081-610-6604
📱Line id : Pompetch.w

🌐 https://bgrimmtechnologies.com/contact-us/
📧 อีเมล: [email protected]
📱เบอร์โทรศัพท์ : 02-710-3211

เรื่องล่าสุด