บี.กริม เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบครบวงจร

B.Grimm Technologies|Comprehensive Solar Rooftop Solution

บี.กริม เทคโนโลยี คือผู้ให้บริการโซลูชันโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบครบจบในที่เดียว ตั้งแต่การประเมินและคำนวณความต้องการใช้พลังงาน การออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์และการติดตั้ง ตลอดจนบริการหลังการติดตั้ง ซึ่งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคานี้ จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน พร้อมผลักดันให้เจ้าของกิจการก้าวสู่การเป็นผู้สนับสนุนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ตอบโจทย์เจ้าของอาคารและโรงงานยุคใหม่

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจในประเทศไทย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 68.3% ในปี 2565 ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นจากการใช้พลังงานสะอาดเพื่อผลิตไฟฟ้า ก็คือ โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)

Solar Rooftop เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์ (Solar Panel) บนหลังคาที่อยู่อาศัย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเมื่อแสงแดดตกกระทบเซลล์ เซลล์จะถ่ายทอดพลังงานซึ่งเคลื่อนที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้น กระแสไฟฟ้าจะถูกแปลงค่าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วย Inverter เพื่อใช้งานในสิ่งปลูกสร้างต่อไป และยังมีอุปกรณ์สำคัญอย่าง Optimizer ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานอีกด้วย

โดยปกติแล้ว Solar Rooftop สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ On Grid ที่ใช้ไฟฟ้าจากโรงผลิตไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ได้จาก Solar Rooftop ควบคู่กัน ซึ่งจะตอบโจทย์สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในช่วงกลางวัน และระบบ Off Grid ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ระบบไฟฟ้าของภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้

องค์ประกอบของโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)

หากมองไปที่หลังคาบ้านหรือโรงงาน คุณจะพบกับโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ซึ่งเรียงรายเป็นแผงสวยงาม แต่สงสัยหรือไม่ว่า ภายใต้ Solar Rooftop นี้ มีอะไรซ่อนอยู่

 • แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel): หน้าด่านที่รับและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งาน Solar Rooftop ต้องคำนึง ก็คือ คุณภาพของแผงโซลาร์, อุณหภูมิโดยรอบแผง และการพิจารณาโครงสร้างการยึดแผงอย่างถี่ถ้วน
 • Inverter: ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าแบบตรง ให้เป็นแบบสลับ ก่อนส่งไปใช้งานในอาคารและโรงงาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานและผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของ Inverter, ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของการใช้งาน
 • Optimizer: เป็นอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ที่ถูกออกแบบให้ช่วยลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของแผงโซลาร์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ในกรณีที่ Inverter ดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง และ Optimizer จะทำหน้าที่ติดตามจุดพลังงานสูงสุดของแต่ละแผงอย่างต่อเนื่อง
 • แบตเตอรี่: เก็บสำรองไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดดหรือช่วงกลางคืน ทั้งยังช่วยให้อาคารและโรงงานสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ

โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ประหยัดต้นทุนค่าพลังงาน

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) คือการลดการพึ่งพาพลังงานจากโรงผลิตไฟฟ้า จึงช่วยให้อาคารและโรงงานประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน และสามารถลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 40% โดยคิดเป็นมูลค่าที่แตกต่างกัน ดังนี้

B.Grimm Technologies|Comprehensive Solar Rooftop Solution_3

คุ้มทุนจริงกับโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) จาก บี.กริม เทคโนโลยี

การติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) จะช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ทันที และยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับอาคารและโรงงานที่มีกำลังการผลิต 120 kWp และลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500,000-4,000,000 บาท จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 5-6 ปี ส่วนสถานประกอบการที่มีกำลังการผลิต 180-990 kWp และทำการลงทุนด้วยวงเงิน 4,500,000-25,000,000 บาท ก็จะคืนทุนได้เร็วขึ้น ภายใน 4-5 ปี

หากมองถึงประโยชน์ในระยะยาว Solar Rooftop เป็นโซลูชันที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี พร้อมการรับประกันแผงโซลาร์ 15 ปี จึงทำให้เจ้าของอาคารและโรงงานได้รับความคุ้มค่าที่สามารถส่งต่อจากรุ่นปัจจุบันสู่ทายาทในอนาคต

ติดโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ดีกว่าอย่างไร

นอกเหนือจากจุดเด่นของโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ยังให้ประโยชน์ ดังนี้

 • ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม: การลดการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าที่พึ่งพาถ่านหิน เท่ากับช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้อย่างมาก นอกจากนี้ การเลือกใช้งาน Solar Rooftop ยังแสดงถึงการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของโลก อันจะเพิ่มโอกาสและความน่าเชื่อถือของกิจการในภาพรวมได้อย่างมาก ท่ามกลางแนวโน้มในปัจจุบันที่หน่วยงานทั่วโลกล้วนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050
 • เชื่อถือได้: Solar Rooftop สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง ไฟตก หรือไฟดับได้ จึงเป็นตัวสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
 • ประหยัดพื้นที่: หมดปัญหากับพื้นที่อันจำกัดของอาคารและโรงงาน เพราะ Solar Rooftop จะช่วยให้เจ้าของกิจการใช้งานพื้นที่หลังคาที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ซึ่งต่างจากการติดตั้งระบบ Solar บนพื้นดิน ซึ่งที่ดินจะไม่สามารถปลูกอาคารหรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีก

จุดเด่นของบริการโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบครบวงจร

บี.กริม เทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจและทุกโครงการเพื่อความได้เปรียบในการดำเนินกิจการ รวมถึงการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จุดเด่นของบริการโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบครบวงจร ได้แก่

 • บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย:
  บี.กริม เทคโนโลยี เป็นผู้รับเหมาครบวงจรเพียงหนึ่งเดียว เราจะช่วยให้การติดตั้ง Solar Rooftop เป็นเรื่องง่าย พร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละกระบวนการ จึงให้ความคุ้มค่าในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน
 • ทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการด้านไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์:
  ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมวิศวกรรมพลังงาน ที่จะส่งมอบความปลอดภัยระดับสูงสุดตามมาตรฐานสากล สำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์บริเวณอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปรับรูปแบบได้ตามความต้องการ:
  เราเข้าใจในรูปแบบการผลิตและการดำเนินการที่แตกต่างของผู้ประกอบการอาคารและโรงงานแต่ละราย Solar Rooftop ของเรา จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับการออกแบบได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
 • มั่นใจ ด้วยการรับประกันประสิทธิภาพแผงโซลาร์ยาวนานถึง 25 ปี:
  ใช้บริการโซลูชัน Solar Rooftop ได้อย่างเต็มที่ ด้วยแผงโซลาร์ที่มีความคงทน และยืดอายุของระบบงานได้มากกว่าเดิม ผ่านโปรแกรมการบำรุงรักษาแบบครบจบในที่เดียว
 • หมดกังวลด้วยทีม Customer Service ตลอด 24 ชั่วโมง:
  บี.กริม เทคโนโลยี มีทีมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยในทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร, การควบคุมอุปกรณ์ และการนัดหมายเพื่อตรวจสอบระบบ Solar Rooftop
 • มีระบบตรวจสอบการทำงานแบบ Real Time:
  ติดตามการทำงานของ Solar Rooftop ตรงตามเวลาจริง ด้วยระบบตรวจสอบที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถรายงานความต่อเนื่องของการผลิตไฟฟ้า, กำลังการผลิต และการแจ้งเตือนระบบขัดข้อง

ก่อนติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ต้องคำนึงถึงเรื่องใด

เมื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงาน รวมถึงคุณประโยชน์ทั้งตัวเงินและผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ประกอบการอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

Checklist ก่อนใช้งานโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)

ผู้เชี่ยวชาญจาก บี.กริม เทคโนโลยี พร้อมให้คำปรึกษาและพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน, การมีค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป, การวิเคราะห์โหลดของหลังคา, การเลือกพื้นที่หลังคาซึ่งไม่ควรมีเงาบัง รวมทั้งการเลือก Inverter มาตรฐานสากล

การบำรุงรักษาโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) เชิงรุก

บี.กริม เทคโนโลยี ในฐานะผู้ส่งมอบโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบครบวงจร จะจัดส่งทีมงานมืออาชีพบำรุงรักษาระบบเชิงรุกในทุกปี โดยเฉพาะการทำความสะอาดแผงโซลาร์ (Solar Cell) เพื่อยืดอายุการใช้งาน โปรแกรมการดูแลรักษา Solar Rooftop ของเรา ครอบคลุมถึง

 • การประกันผลการติดตั้ง พร้อมการตรวจเช็คปีละ 2 ครั้ง ตามรายการรับประกัน
 • การตรวจสอบการทำงานของแผงโซลาร์
 • การตรวจสอบโครงสร้างการยึดแผง (Mounting Structures)
 • การตรวจสอบระบบเชื่อมต่อ (Connecting and Wiring)
 • การตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
 • การตรวจสอบตู้ไฟฟ้า (Panel Board)
 • การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน (Circuit Breaker)
 • การล้างและทำความสะอาดแผง

โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) มาตรฐาน วสท. จาก บี.กริม เทคโนโลยี

โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) จาก บี.กริม เทคโนโลยี ถูกผลิตตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยจะมีอุปกรณ์หยุดการทำงานของโซลาร์เซลล์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่จะปิดระบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจจับอุณหภูมิและตัดระบบอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน เพื่อป้องกันไฟไหม้ โซลูชันของเราจึงปลอดภัยสูงสุดต่อทุกชีวิตในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างโรงงานที่ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ถือเป็นพันธมิตรรายสำคัญที่เลือกใช้บริการโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ครบวรจร จาก บี.กริม เทคโนโลยี ด้วยพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์ขนาด 2,400 ตารางเมตร บนหลังคาของโรงงานขนาด 22 ไร่นี้ ระบบ Solar Rooftop สามารถช่วยให้โรงงานประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยถึง 250,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก ทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีนัยยะ พร้อมผลักดันให้ ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ เป็นบริษัทที่ยั่งยืน สอดรับกับเป้าหมายของโลกเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน

หากสนใจติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ต้องทำอย่างไร

บี.กริม เทคโนโลยี จะให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนโครงการกับคุณตั้งแต่วันแรก ภายใต้ 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 • ตรวจสอบสถานที่จริง: สำรวจอาคารและโรงงาน ประเมินกำลังการผลิตในการติดตั้งและวิธีการติดตั้ง
 • ออกแบบและวิเคราะห์: เสนอแบบติดตั้งเบื้องต้นและรายการวัสดุพร้อมราคา รวมถึงประเมินผลผลิตและระยะเวลาคืนทุน
 • จัดซื้อ: ตกลงราคา ทำสัญญา และจัดหาวัสดุมาตรฐานสูงสุด ภายใต้การตกลงร่วมกัน
 • ติดต่อขอใบอนุญาต: จัดเตรียมและรวบรวมเอกสาร เพื่อขออนุญาตหน่วยงานราชการในการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)
 • ติดตั้ง Solar Rooftop: จัดส่งวัสดุ ทำการติดตั้ง และทดสอบระบบควบคุม รวมทั้งการจ่ายไฟจากแผงโซลาร์ (Solar Panel) เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคารและโรงงาน ตามเวลาที่ต้องกา
 • บริการหลังการขาย: รับประกันผลการติดตั้งและผลผลิตตามสัญญา พร้อมตรวจสอบความปลอดภัย และส่งมอบโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงรุก

บี.กริม เทคโนโลยี เป็นตัวแทนบริการโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบครบวงจร เรามีผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำแนะนำในทุกกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย คุณสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาเราได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
https://bgrimmtechnologies.com/contact-us/
อีเมล: [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 2710 3000
Line Official Account :  https://lin.ee/ItAW7DS  @bgrimmtrading

เรื่องล่าสุด

B.GRIMM Trading Air conditioning VRF System