ตู้เซฟ รุ่น OS400

โปรแกรมปิดเครื่องได้
ตรวจสอบเปิดปิด 1,000 ครั้งล่าสุด

ข้อมูลสินค้า

ตู้เซฟรุ่น OS400 สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อปิดเครื่องและ
ตรวจสอบการเปิด-ปิด 1,000 ครั้งล่าสุดได้

 

คุณสมบัติ

 • จอแสดงผล LED 6 หลัก
 • ตั้งรหัส PIN 3, 4, 5 หรือ 6 หลัก
 • เมื่อใส่รหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง จะต้องรอเวลาเพื่อทำการใส่รหัสใหม่อีกครั้ง (เลือกได้)
 • มีระบบป้องกันการเจาะด้วยระบบ สลักเกลียวหมุน และมีระบบล็อกที่แน่นหนา สร้างความมั่นใจในการทำงาน ด้วย ชุด Bolts แบบแท่งเหล็ก 2 ชุด
 • ใช้งานได้กับแบตเตอรี่มาตรฐาน AA 4 ก้อน
 • แสดงสถานะพลังงานบนหน้าจอ
 • แป้นพิมพ์มาตรฐาน ADA
 • เทคโนโลยี“ Code to Close”
 • กลไกป้องกันการโจรกรรม
 • ไม่มีรหัสประจำตู้เซฟ (Master code) ที่ใช้ในการเปิด มั่นใจได้ว่าไม่มีผู้อื่นสามารถเปิดตู้เซฟได้
 • สามารถตรวจสอบการการใช้งาน จากการดำเนินการ 1,000 ครั้งล่าสุด
 • มีกรอบป้องกันภายในตู้เซฟเพื่อป้องกันการขโมย
 • ประตูมีระบบป้องกันการกระแทก
 • มีการป้องกันการใช้งานและสามารถตรวจสอบการใช้งานได้ด้วยพาสเวิร์ด
 • มอเตอร์ใช้พลังงานน้อย

แคตตาล็อคสินค้า