เซฟตี้สวิตช์

เซฟตี้สวิตช์

เซฟตี้สวิตซ์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟรับไฟจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคารก่อนที่จะจ่ายให้กับโหลดเซนเตอร์ตามจุดต่างๆ เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

เซฟตี้สวิตซ์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟ ลดเวลาหยุดการทำงานให้น้อยลง และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณในทุกขั้นตอน